Error message

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? në include_once() (rreshti 1387 i /home/crlds/public_html/includes/bootstrap.inc).

Projekte

Projektet në këto fusha janë të programuar në formate të ndryshme: si simpoziume ndërkombëtare, seminare, workshope, debate, bisedime, projekteve kërkimore, ekspozita, projekte kulturore, si dhe një gamë të gjerë të botimeve dhe studimeve specifike.

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal në Ballkanit Perëndimor – FoRLED 2023

Kur: Nga 12-15 Dhjetor 2023

Ku: Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

Organizuar nga: CRLDS, Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal

Përshkrim

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal i Ballkanit Perëndimor - FORLED është pjesë e një procesi të hapur pune, i nisur në vitin 2016, pas një misioni faktmbledhës dhe një sërë takimesh, leksionesh të hapura dhe konferenca qytetesh me Akademinë Evropiane të Rajoneve në qytetet e Tiranës. , Elbasan, Berat dhe Vlorë, të organizuar nga CRLDS.

FORLED promovon një dialog ndërkombëtar dhe ndan përvojat mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal. Ai ofron mundësinë për të transformuar një aleancë rajonale të aktorëve të angazhuar në Ballkanin Perëndimor në partneritete konkrete në nivel BB+, kombëtar, rajonal dhe lokal.

LIFE BEWARE - Menaxhimi më i mirë i ujit për avancimin e komuniteteve elastike në Evropë

Koha

10/2019

10 2023

Financuar

Komisioni Evropian, në kuadër të Programit Life

Roli i CRLDS

Partneri i asociuar, sipas Memorandumit të Mirëkuptimit me projektin Beware Project dt 8/10/2019

Përshkrim

BEWARE vepron brenda kuadrit të politikave evropiane për përshtatjen e qyteteve ndaj ndryshimeve klimatike dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi objektivat e Axhendës së OKB-së 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, në veçanti objektivat 11, "Qytetet dhe komunat e qëndrueshme", dhe 13, "Luftimi i ndryshimeve klimatike".

Dimal Multifunctional Center- Trajnim Modular për Startupet

Koha:

Shtator 2022 - Dhjetor 2022

Vendndodhja

Bashkia Dimal

Partner

  1. Komuna Dimal
  2. Qendra për Politikat Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal_CRLDS

Financuar nga:

 Ministria e Sipërmarrjes, Shqipëri

Bashkia:  Dimal

Buxheti::

Total: 20 000 000. TE GJITHA

Pjesë e CRLDS: 4 000 000 lekë

Përshkrim

ACHIEVE - Ndërgjegjësimi për historinë e përbashkët për identifikimin dhe zgjerimin e vlerave të Evropës

Intervali kohor:

Qershor 2019 - maj 2022

Donator

Komisioni Evropian, Agjensia Ekzekutive e Arsimit, Kulturës dhe Audiovizivës

Programi

Evropa për Qytetarët

Nën-programi 

Strand 2: Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja qytetare  

Për më shumë lexoni Raportin Final të projektit këtu

Projekti në një shikim

ACHIEVE synon të zhvillojë identitetin e BE-së duke filluar nga një reflektim mbi historinë e përbashkët, artin dhe fetë midis qyteteve nga Evropa Qendrore dhe Jug-Lindore si një mjet për të luftuar Euroscepticizmin në rritje.

Për këto arsye, këto janë temat në sfidat me të cilat ACHIEVE dëshiron të përballet:

Forumi i 4-tët i Ballkanit Perëndimor mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal

Vendi:   Vlorë.

Koha:  08/12/2021 – 10/12/2021.

Organizator: Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS Shqipëri.

Partner: Universiteti Ismail Qemali i Vlorës, Këshilli Rajonal i Vlorës, Shoqata Shqiptare e Rajoneve dhe Bashkia Vlorë, Universiteti i Padovas.

Mbështetës financiar: SDC

Nga 21 deri më 22 Dhjetor, 2021 u zhvillua “Forumi i Tretë i Ballkanit Perëndimor mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal”, në qytetin  Vlorës, Shqipëri.

Forumi mblodhi më shumë  tridhjete folës nga 15 vende, ndër të cilat akademikë dhe praktikantë nga Shqipëria, Bullgaria, Sllovenia, Mali I Zi, Serbia, Croacia, Kosova, Rumania, Italia, Belgjika, Hollanda, Zvicra, Maqedonia dhe UK në sallen “Magna Carta” të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës.  

Edicioni i II-të i Institutit për Vajzat dhe Gratë në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Organizues: Qendra për Studime të Zhvillimit Rajonal dhe Lokal (CRLDS)

Vendi: Grand Hotel, Tirane

Koha: 01 Jenuary- 30 Nentor 2021

Financues: Ambasada e SHBA në Shqipëri (Me mbështetjen        financiare të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së ShBA në Tiranë)

Objektivi i përgjithshëm: fuqizimi përmes njohurive dhe zhvillimi i gjeneratës së ardhshme të vajzave / grave, si kontribuese proaktive në politikat e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare.

Konteksti

A4EUS

A4EUS - Aksioni 4 Evropa e Solidaritetit është një projekt i financuar nga Programi Evropa për Qytetarët e Bashkimit Evropian. Projekti përfshin gjithsej 17 partnerë nga 12 vende (Italia, Malta, Maqedonia e Veriut, Serbia, Belgjika, Mali i Zi, Greqia, Spanja, Bullgaria, Polonia, Estonia, Shqipëria).

Kohëzgjatja e Projektit: 01/03/2020 - 31/05/2021

Faqja e internetit e projektit: http://www.a4eus.org/ | Faqja e projektit në Facebook: https://www.facebook.com/a4eus

Shkarkoni Raportin Përfundimtar:

Raporti Përfundimtar.pdf

Në përmbledhjen më poshtë mund të shihni disa detaje rreth projektit:

Akronimi:  A4EUS

Titulli i plotë i projektit:  Veprimi 4 Evropa e Solidaritetit

LEKSION I HAPUR: "AKSESI NË FINANCË: NXITJA E PROJEKTEVE LOKALE DHE RAJONALE EKONOMIKE”, nga Louis Delcart

Partner:

Qendra e Studimeve të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal

Akademia Evropiane e Rajoneve

Koha: 26 Tetor 2019

Vendi: Fakulteti Ekonomik, Universiteti Ismail Qemali, Vlorë

Në  serine e Ligjëratave të Hapura,  pjesë e rubrikës: Leksione Ndërkombëtare të CRDLS Albania (CAIL), CRLDS në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve sjellin  më 26 Tetor 2018, Louis Delcart, i cili prezantoi leksionin:

" AKSESI NË FINANCË: NXITJA E PROJEKTEVE EKONOMIKE LOKALE DHE RAJONALE",

duke përshkruar parashikimet më të fundit, tendencat e teknologjisë dhe njoftimet e politikave në nivel global.

Përfituesit:

Kjo temë ju drejtua studentëve, akademikëve, mësuesve, sipërmarrësve, organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë të interesuar në këtë temë.

Pjesëmarrësit 

Seminar: "Mbështetja e zhvillimit ekonomik rajonal dhe lokal në Shqipëri nëpërmjet turizmit dhe trashëgimisë kulturore"

Si pjesë e Forumit të 3-të për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal Ekonomik - FoRLEd 2018, organizuar nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal (CRLDS Albania) në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve (EAR-AER, Bruksel), Bashkia e Beratit dhe aktorë të tjerë të Qarkut të Beratit,

Partner:

Qendra e Studimeve të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS

Akademia Evropiane e Rajoneve - EAR-AER

Koha: 30 Korrik- 31 Tetor 2018.

Seminari u mbajt më 25 tetor nga ora 10:00 deri në ora 13:00.

Vendi: Seminari u mbajt në Berat në selinë e Prefektit

Folësit kryesorë:

Program Trajnimi për nëpunësit civilë të ngarkuar me këshillimin për fillimin e bizneseve sociale

Përshkrim  

Ndërkohë që tashmë ekziston përkrahja e pamjaftueshme e fillimit të biznesit në drejtim të mbështetjes efektive dhe efikase të politikave, kryerjes së kuadrit rregullator, këshillimit të synuar dhe disponueshmërisë së investimeve, ose kapitalistëve sipërmarrës janë bërë edhe më të vështirë pasi "iniciativa sociale" është ende gjerësisht e panjohur.

Faqet

QËNDRA TASHMË OFRON EDHE CERTIFIKIMIN ME PASSAPORTËN EUROPIANE INFORMATIKE

Zhvillimi social e ekonomik i një vendi shihet i lidhur ngushtë me teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të njohura si teknologji të interesit të përgjithshëm. Teknologjitë TIK dhe broadband ofrojnë potencialin për të kapërcyer shumë sfida unike dhe kufizime tradicionale që karakterizojnë ekonominë rurale, veçanërisht ato zona që janë në distanca të largëta.TIK gjithnjë e më shumë po luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.

REAL DEAL - Riformësimi i Përparimeve Evropiane drejt Lidershipit të Gjelbër Përmes Qasjeve Deliberative dhe Mësimit

Kohëzgjatja 

02/2022

01/2025

Vendet e përfshira

Belgjikë, Irlandë, Itali, Francë, Hungari, Gjermani, Danimarkë, Holandë, Republika Çeke

Financuar nga

Bashkimi Evropian

SDG

2,3,5,6,7,10,13,14,15,17

 

Udhëheqës

Byroja Evropiane e Mjedisit (EEB)

Partnerët

• Mjedisi i Rinisë në Evropë [YEE]

• Technische Universität Berlin [TUB]

• NYT Europa

• Forumi Global i Klimës [GCF]

• Dialogik [DIA]

• Instituti për Studime të Avancuara të Qëndrueshmërisë (IASS)

• Rrjeti i Veprimit Klimatik (Evropë) [CAN]

• Universiteti i Evropës Qendrore [CEU]

• Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile [ASviS]

• Kërkim Trilateral

Roli i CRLDS: Partner i asociuar

Përmbledhje 

Tako Talentet Shqiptare - Meet AlbTalents

Përshkrimi  

Projekti: “Tako Talentet shqiptare – Meet AlbTalents” i promovuar nga Qendra CRLDS Albania në bashkëpunim me partnerë, lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare synon të favorizojë një reflektim të thellë të karakterit politik, sociologjik dhe antropologjik mbi madhësinë dhe formën që është duke marrë fenomeni i mobilitetit të gjeneratave të reja dhe mbi perspektivën e qarkullimit të talenteve. Në këtë projekt do të angazhojmë edhe struktura si shoqata të ndryshme bisnesi, kompani apo fondacione të cilat punojnë me personel të huaj apo sa ato thithin të rinjë, që kanë studiuar jashtëe si dhe se sa ato e gjejnë të përshtatshëm kapitalin social vendas?

Qendra nëpërmjet këtij projekti “kandidohet si një laborator kombëtar për monitorimin e fenomenit dhe për  të eksperimentuar politikat e rithithjes se tyre. Të rinjtë, akademike, ekspertë, institucione, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit do të diskutojnë tema dhe zgjidhjet, që do të ndërmerren për të bere te kthyeshme vendimin për të lënë vendin dhe per të kthyer ne vlerë të shtuar përvojën e tyre te fituar jashte vendit.

E gjithë kjo, duke qene te bindur se vetëm nëpërmjet gjeneratave të reja, me energjinë dhe shkathtësine e tyre, aftësinë e tyre për të qenë një urë në mes të tashmes dhe të ardhmes, në mes të territorit të origjinës dhe sfidave globale, mund të kthehemi tek rritja,  duke gjeneruar zhvillim dhe mirëqenie te territorit.

Faqet